سرزمین درد
دل نوشته ها و دست نوشته های یک نویسنده جوان ایلامی
مرگ محبت را وقتی دیدم جوانی برای عزیز شدن دلقک بودن را تمرین میکرد .. حتما شما هم دیده اید که بعضی ها برای لبخند جمعی نفر کناری شان را به سخره یگیرند و تحقیر می کنند .. اینها کسانی هستند که از تنهایی مفرط رنج می کشند و از دیدن عشق دیگران و بودن شان با هم پنهانی رنج می کشند و به همین علت دچار عقده های روحی و روانی میشوند و سعی می کند برای فراموشی انزوای پنهانشان و سرکوب عقده هایشان دیگران را به سخره بگیرند .. آدمها هر کدام به نوبه خودشان بیرحم شده اند و میشوند ولی باید از کسانی ترسید و دوری کرد که تنهایی شان را انکار می کنند و در جمع ها فرصت انتقاد به خودشان را نمی دهند .. از طرفی این افراد برای اول بودن همیشه شلوغ می کنند و در معرض چشم و دهان بقیه قرار می گیرند .. اشتباه از آنجاست که برای بزرگ بودن دنبال زرنگ بودن هستند در حالیکه بزرگی ظرفیت میخواهد و داشتن دلی پاک و ساده .. در زندگی برای احمق شدن بعضی ها باید خود را به سادگی زد ..
عبدالله خسروی

[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 15:32 ] [ عبدالله خسروی ]
باد میوزد .. سیلی زندگی صورت آدمها را سرخ میکند .. خیلی دور نخواهد رفت این روال طبیعی روزگار ست .. باید زمین خورد تا ایستادن را آموخت .. راضی باش ، پایان های بزرگ از آغازی کوچک شروع شده اند .. عمر دوباره برنخواهد گشت .. بعضی ها به هوای پیری نماز را شکسته میخوانند .. آدم های زیادی برای زود رسیدن به روز مبادا دیروزشان را دار زدند و فراموش کردند در حال زندگی کنند .. گذر زمان فقط ثابت میکند ما همیشه منتظر فردایی هستیم که هیچوقت پایان ندارد .. ما خیلی زودتر از فرداها از خط پایان رد میشویم و آنوقت تازه میرسیم نقطه سر خط .. تو بازی های زندگی وقتی ما آدمها به مشکل سختی برخورد میکنیم الکی پای خدا رو وسط میکشیم وبه آسمان پرخاش می کنیم .. در حالیکه حتما پای خدا رو از زندگیمون بیرون کشیدیم که به این فکر رسیدیم .. وقتی به جایی رسیدی بدجور احساس تنهایی کردی و به آرامش درونی ات نرسیدی دنبال رد آدمها نباش .. ببین کجا دست خدا رو رها کردی .. خدا همیشه بیدار است .. مقصد فقط بهشت موعود نیست .. برای رسیدن به بهشت درونی باید روی زمین بخدا برسی .. عبدالله خسروی

[ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ] [ 14:32 ] [ عبدالله خسروی ]
برای مرگ یک انسان خاموش اشک هایت را خرج نکن .. آنجا که چراغی برای انسانیت خاموش میشود برای زندگی باید اشک ریخت .. تاریخ ثابت کرده است برای نابودی تاریکی ها و آدم های سیاه چراغی همیشه روشن میشود .. آدمها را همیشه نباید سیاه دید .. در ازدحام آدمک ها و شلوغی عقیده ها در این شهر هزار رنگ باورم را باور کن .. هنوز آدمهای هستند با احساس های بارانی و دلهای آسمانی زندگی می کنند .. آنها برای آمدن باران نماز نمیخوانند .. چون ایمان دارند وقتش برسد خودش میاید .. چون میدانند هیچ کار خدا بی حکمت نیست ..
عبدالله خسروی

[ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ] [ 1:50 ] [ عبدالله خسروی ]
 در شهر سایه ها نمیشود با کسی محرم شد .. این روزها برای فرار از تنهایی ها در شلوغی کاذب خیابان ها دیروزم را گم میکنم  .. این قصه نیست روایتی ساده از دلتنگی ست .. بگذار صادقانه بگویم عشق را باخته ام تا تلخ آموختم  بعضی ها دوست داشتن را مفت میفروشند و سخت تر اینکه وسط داغی بازی احساسات باید برای عاشق شدن تمرین کرد .. یکی بود و دیگر نیست ..  فصل هاست از خودم دور زندگی میکنم و دستم به خوشبختی نمیرسد .. برای ماندن در جاده های انتظار از چشم زندگی افتاده ام .. شاید بپرسی چرا این همه انتظار ؟ فقط میتوانم بگویم گاهی انتظار یعنی داشتن امید .. حرف آول را آخر میزنم .. کاش دل هم تعطیلی داشت ..
عبدالله خسروی

[ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 ] [ 1:7 ] [ عبدالله خسروی ]
آسمان روزگارش سیاه و دلتنگ است .. بوی غم و درد فضای اتاق را در بر گرفته و احساس تنهایی در خیالش حکم میکند .. یک فنجان چای تلخ و سیگاری بر لب و خیالی آشفته دارد .. هنوز از جوانی اش چند روزی مانده ولی چهره اش از پیری زودرس حکایت میکند .. انگار میداند جوان بودن هزینه سختی دارد .. حتی در میان چاردیواریش صدای موزیک غمگین وملایمش را با وسواس و هراس کم و زیاد میکند .. اینجا همه از بعضی همسایه ها واهمه دارند .. زندگی را با جوانی کردن دوست دارد نه خیالش .. گیتاری گوشه اتاقش خودنمایی میکند و برگهای کاغذ که با مشتی از حرفها و دردها سیاه شده در اطرافش روی فرش خوش نقشی پخش شده اند .. تابلوی روی دیوار مردی را که در تاریکی مطلق بدنبال نوری در دوردست ها میرود نشان میدهد .. دلش نمیخواهد دیگر رویاهایش بیدار بمانند و به وعده فرداها دلخوش باشد .. از اینکه افکارش را بیمار و خطرناک میدانند خسته اس .. آهی کشید و فنجان چای را سر کشید و آخرین پک را به سیگارش زد .. اطرافش را خوب نگه کرد ..  انگار دنبال جای آرامی برای مردن میگشت .. همانجا کنار نوشته هایش جای پرحرفی بود .. اسلحه ای را که هیچوقت فکر نمیکرد روزی دست بطرفش ببرد برداشت .. صدایی برخواست و برای همیشه ساکت شد .. گاهی برای رسیدن به آرامش باید از زمین پرواز کرد ..
عبدالله خسروی[ پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ] [ 13:36 ] [ عبدالله خسروی ]
پرده بیرنگ سکوت همه جا هست .. انگار مثل قدیم ها داروغه در شهر است و یا حرف زدن هم هزینه میخواهد .. آدمهای این روزگار از با هم بودن میگریزند و ترجیح میدهند با خودشان راه بروند و خیالبافی کنند .. انگار از باهم بودن و روزهای شلوغ زخم خورده اند .. جمله تلخی است اما آدمها بی حرف زندگی می کنند .. روزگاری فریادهایشان روی دیوارها نوشته میشد اما اکنون دیوارها سفید مانده اند .. به گمانم توان حرف زدن ندارند و یا دیوارها امن نیستند .. آدمها وقتی باهم هستند با زندگی شوخی می کنند فقط برای اینکه در برابر هم کم نیاورند ولی ایمان دارم در تنهایی هایشان جدی جدی رنج می کشند .. در روزگاری که دلقک ها تماشاگر ندارند و آوازخوان های دوره گرد در کوچه ها دیده نمیشوند نباید منتظر پایان خوش قصه ها بود ..
عبدالله خسروی

[ شنبه هشتم شهریور 1393 ] [ 13:57 ] [ عبدالله خسروی ]
در شهری که بانک ها قشنگترین ساختمانها را از آن خود کرده اند مردمش از فقر درد می کشند .. این شهر زیر بار درد رنگ ماتم گرفته است .. از دیوارها و نگاه آدمها غم میبارد .. بیهوده نیست چهره ها پر از چین وچروک است .. انگار همه به زندگی اخم کرده اند .. وقتی زندگی ترانه نمیخواند و صدای خواننده های شاد از کوچه و خیابانها بگوش نمیرسد مردم برای عزیز شدن دست به دامان غم و تنهایی میشوند .. اینجا لباس های رنگی بپوشی و با صدای بلند بخندی همه با تعجب برمیگردند و بهت زل میزنند .. بعضی ها از گرسنگی میمیرند و صدها نفر از غذای مرگان سیر میشوند .. عابران پیاده از شدت نداری برای گرفتن دیه عمدی تصادف می کنند و راننده ها برای یک مسافر بیشتر وسط خیابان روی ترمز می زنند و گاهی دق دلی نداشتن بنزین را با مشت زدن بصورت هم خالی می کنند .. در شهری که راننده ها بجای سلام بوق میزنند و پیاده ها بجای زبان با تکان دادن سر جواب میدهند هیچکس فریاد دیگری را نمیشنود .. تفریح جوان ها کشیدن دود شده و تبلت و بازی های کامپیوتری جای خانواده را در میان بچه ها پر کرده است .. بزرگترها حرف هایشان را با پیام بهم میرسانند و فست فود جای غذاهای خوشمزه خانگی را گرفته است .. در جمع ها بعد از سکوت گوشی های موبایل حرف اول را میزنند .. این روزها تغییر میخواهند و مردم احساس خوشبختی و آرامش فکری ..
عبدالله خسروی 

[ سه شنبه چهارم شهریور 1393 ] [ 18:55 ] [ عبدالله خسروی ]
 آدمها هر چقدر بیشتر در زندگی های ماشینی پیشرفت می کنند و جلوتر میروند از انسانیت عقب میمانند .. دنیایی که برای ساعتی شادی و احساس خوشبختی کاذب باید سراغ دود و الکل و قرص رفت مفت نمی ارزد .. در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی و زندگی های نوین آدمها در دسترس هم نیستند .. حرف هایشان را با پیام از راه دور بهم میرسانند .. مردمان این روزگار گول تجملات را خورده اند و قربانی عقده هایشان شده اند .. آنها عجله دارند و عصبی فکر می کنند .. گاهی برای دیر رسیدن به همدیگر مشت میزنند .. در دنیایی که مهربانی ها تشریفاتی شده و آدمها جلوی لنز دوربین ها عشق را به هم تعارف می کنند و برای رسیدن به جایی بالاتر با لبخند از انسانیت حرف میزنند باید برای دیدن قهرمانان چشم به پرده سینما دوخت .. روزگاری نه چندان دور مردم یک شهر با صدای زیبای آوازخوانی دوره گرد به رویا می رفتند و دلشان خوش میشد ولی اکنون یکنفر با شنیدن صدای تمام خواننده های  جدید شهر با کابوس ها همراه میشود .. نوازنده ها سمفونی مرگ مینوازند و خواننده ها برای محبوب شدن آهنگ غم را با صدایی گریان میخوانند .. مردم ایمان آدمها را چشم هایشان تخمین میزنند و هیچکس برای پاکی قلب و صداقت گفتار آدمهای مست دست نمیزند .. دنیای جدید دیگر بس است .. بیایید قدیمی زندگی کنیم ..
عبدالله خسروی

[ یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ] [ 17:32 ] [ عبدالله خسروی ]
آسمان بی نهایت زیباست و دنیا پر از آوازهای قشنگ و شاد .. فرصت رقصیدن با زندگی در باورهای ماست .. قشنگترین خوشبختی پنهان شده زندگی رقص آشکار با کلمات زیبای خداست .. درک حضور خدایی مهربان و شاد و داشتن خانه ای به رنگ بهشت روی همین زمین در خیال رهای ما و نداشتن ترس از باورهایی است که بصورت ارثی به ما رسیده اند .. گاهی لازم است غیر از مراسم مرگ در خانه های خدا جشن های شاد تولد بگیریم  و بر روی دیوارها بجای اعلامیه ترحیم مژده تولد هم پخش کنیم .. آنوقت است که سن زندگی های شاد بالا میرود و شهر پر از مومن هایی با چهره های بشاش میشود .. ارزش دین به آزاد بودن باورهای آن است .. نمیتوان از پرنده ای که آن را در قفسی اسیر کرده ایم انتظار پرواز داشت .. پیام دین باید با آواز باشد نه فریاد .. باورها وقتی ترس داشته باشند دیگر کابوس هستند .. برای فرار از کابوس ها رنگ افکارت را عوض کن و در سرزمین های زیبای ذهن با خیال های شیرین و پر از ترانه زیبا برقص .. گاهی در تنهایی هایت برای خدا ترانه بخوان و با ایمان به زندگی لبخند بزن .. پشت تمام  آدمهای خوشحال خدا شاد و مهربان ایستاده است ..  
عبدالله خسروی

[ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ] [ 16:25 ] [ عبدالله خسروی ]
زندگی میان مردمان خاموش معنایی ندارد همچنان که باد با چراغ خاموش کاری ندارد .. در تنهایی ها به حال خودم زار میزنم .. این دل نوشته ها پر از درد و تنهایی است .. در شهر بیکسی ها با خیال خودم پرسه میزنم .. میان مردمانی که از جنس سکوت هستند و سکوتشان را گاه صدای پک زدن به سیگارشان می شکند .. اکثر مردم حرفهایان را به دود میزنند چون میدانند پا به پایشان میسوزد .. زندگی پر از رنگهای شاد و زیباست و میان این همه رنگ سهم ما سیاهی است .. میدانی سیاهی پر از درد ، حرف و شعارهای دروغین است .. سیاهی انکارش بیشتر از دروغ های سپیدش درد دارد .. باید از سکوت در سیاهی گریخت .. تن خسته ام هوای رفتن دارد و روح زخمی ام عشق پرواز ..
عبدالله خسروی

[ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ] [ 11:42 ] [ عبدالله خسروی ]
درباره وبلاگ

سلامی گرم به گرمی آفتاب ، به وسعت دریا .امیدوارم در هر جایی از دنیا که باشی و هر جایی که از ایران هستی دلی پر از مهر و عشق داشته باشی . من عبدالله خسروی نویسنده هستم وامیدوارم بتونم با نوشته هام لحظات خوب ومفیدی را برای شما به ارمغان بیاورم .
نظر یادتون نره .دوستان عزیز تمام مطالب وبلاگ نوشته خودم هستند و ابتدا ثبت میشوند و بعد در وبلاگ به اشتراک گذاشته میشوند . استفاده مجاز از مطالب وبلاگ با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است .. بدون ذکر منبع مجاز نمیباشد و پیگرد قانونی دارد ..
09377937073
امکانات وب

//Disable select-text script (IE4+, NS6+)
مدل لباس
//Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } //if IE4+ document.onselectstart=new Function ("return false") //if NS6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } src="http://blogfa.com/images/smileys/26.gif" width=18 height=18> دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما
بک لینک فا